Tänavakultuur ja ajutised temaatilised erilahendused  / Street culture and temporary technical theme solutions.

Must telk on ainulaadne Eestis.

Black tent is very rare option in Estonia

(Pildid/photos by Marko Lõhmus/HYPE. Aeg ja koht/time and place: Tallinn, June 2015).

Põnevad uued asukohad – Kultuurikatel Tallinnas  / New and unique venue in Tallinn

Väga erinevateks sündmusteks kohandatav keskkond Tallinna kesklinnas.

New and very special venue for different type of events in the centre of Tallinn

(Pildid/photos by Ardo Kaljuvee. Aeg ja koht/time and place: Kultuurikatel, June 2015).

Suvepäevad – töötajate motivatsioonisündmused, meeskonnatreeningud / Summer events – employees motivation and team building events

(Pildid/photos by Tanel Murd/Cinome. Aeg ja koht/time and place: Ojako, juuli/July 2014).

Parimate töötajate tunnustamine – hubane ja kodune formaat / Best employees award ceremony – cozy atmosphere

(Pildid/photos by Tanel Murd/Cinome. Klient/client: G4S. Aeg ja koht/time and place: Tallinn, January 2015).

Eriotstarbeliste ruumide kohandamine sündmuseks / Special arrangements for events in designated venues

2014 aastal renoveeritud Energiaavastus Keskus Tallinnas võimaldab korraldada erilisi sündmusi. (Pildid Tanel Murd/Cinome. Tallinn, detsember 2014).

In 2014 Energy Discovery Center/Museum was reopened after major renovation. Very special environment for corporate events.  (Photos by Tanel Murd/Cinome. Tallinn, December 2014)

Seminaride ja koolituste erilahendused / Seminar and conference special solutions – annual meeting

Eriliste keskkondade kohandamine aastakoosolekuks ja tänusündmuseks. (Pildid legendaarses kino Kosmoses / viimane sündmus enne renoveerimist, Tallinn).

Special environments being customised to suit annual meetings, incentives etc. (Photos in cinema “Kosmos” / last event before the major renovation, Tallinn)

Cateringi erilahendused / Catering Solutions

Toitlustust  on võimalik kohandada väga erinevatesse situatsioonidesse, keskkondadesse, stilistikasse. Siin mõned näited teostaud töödest ja erilahendustest.

Food and drinks can be organised in very different atmosphere, environment and style. Here are some samples from our events.

Avamispidustuste erilahendused uue hoone keskkonnas/ Opening ceremonies in the new building environment – G4S new headquarters in Tallinn 

Eriliste keskkondade kohandamine kliendisündmuseks – Telesaate formaat. (Pildid G4S uue maja asustamata korrus, Tallinn).

Special environments being customised to suit client events – TV Show format. (Photos in G4S new building, Tallinn)

Seminaride ja koolituste erilahendused / Seminar and conference special solutions

Tehnilised ja kujunduslikud erilahendused koolituskeskkonna hubasemaks ja produktiivsemaks muutmiseks. Netikaabelduse pakkumine igale osalejale garanteerimaks kiire ja stabiilse netiühenduse. (Pildid Olümpia hotelli konverentsikeskusest, Tallinn).

Technical and decorative solutions for seminar and training environments to make it more efficient, emotional and cozier. Net (WLAN) connection organised for 200 participants to ensure high speed and stable internet connection). (Photos Radisson Hotel Olympia).

Ehitusobjektide sündmused / Building and construction work events – Kino Kosmos nurgakivi panek

Ehitusobjektide ja muude eriliste keskkondade kohandamine sünmdusteks. (Pildid legendaarses kino Kosmoses / kapitaalremondi ajal, Tallinn, aprill).

Special buildings and construction areas designed for events. (Photos in cinema “Kosmos” / during the major renovation, Tallinn)

Tootmishoonete avatseremooniad / Industry building opening ceremonies – Estanc AS

Programmilised, tehnilised ja kujunduslikud erilahendused tootmishoonete eripärasid ära kasutades. (Pildid Estanc AS tootmishall – Jüri alev).

Customised technical, design and program solutions to make the best use of the unique and unusual environments and facilities. (Photos Estanc Ltd. factory opening ceremony).

Preemiareisid / Incentive programs – GSK

Preemiareiside eriprogrammid on koostatud rätsepatööna vastavalt hooajalistele võimalustele,  ilmastikuoludele ja tellija soovidele. (Pildid Lõuna-Eesti kaunimatest paikadest).

Tailor made Incentive programs, customised according to the location, weather conditions, client objectives. (Photos South-Estonia several locations).

Laste jõulusündmused / Children Christmas events – Vopak

Suuremahuliste laste jõulupidude ja kingituste jagamise lahendused. Eritellimused teatrietendustele Eestist ja mujalt. (Pildid Vene kultuurikeskusest, Tallinn).

Large scale children Christmas events, gift logistics solutions. Special theatre programs, concerts from Estonia and elsewhere. (Photos Russian Culture Center ,Tallinn).

Meeskondlikud tegevused / Team Building activities

Meeskonnatreeningud, uute töötajate sissejuhatavad koolitused ja tegevused. (Pildid, London, Praha, Redmond – USA Seattle).

Team-building, new employees welcome trainings and joint activities, entertainment programs, networking solutions. (Photos, London, Prague, Redmond – Seattle).

Messilahendused / Exhibition production – Teeviit

Esinevad messilahendused avalikule- ja erasektorile, sisuline planeerimine, tehniline korraldus, tegevuste koordineerimine ja läbiviimine. (Pildid Eesti Näituste Messikeskuse B-hallist, Tallinn).

Expo solutions for corporate and public organisations, content planning, technical production, subcontracting management, coaching. (Photos Tallinn EXPO Center).

Meeskonnakoolitused ja motivatsiooniprogrammid / Incentives and team-building

Motivatsiooniprogrammid vabas õhus igal aastaajal. Sisuliste lahenduste väljatöötamine vastavalt püstitatud eesmärgile ja ettevõtte väärtustele.

Incentive and educational program outdoor solutions, all year around. Creative and content solutions according to the set objectives.

Heategevusprogrammid / Charity events

Sotsiaalse vastutuse- ja heatetegevusprogrammide loomine koos organisatstiooni töötajatega. Sidumine organisatsioni väärtustega.

Creating and running Corporate Social Responsibility / Charity programs in cooperation with organisations teams. Relating to organisational values.

Villise safari / Off-road 

Motoriseeritud tegevused üle Eesti. Kuni 16 Villist samaaegselt kasutuses. Suurepärane võimalus ise autot juhtida ja maastikusõidu eripärasid õppida ja nautida.

Motorized activities all over Estonia and all year around. Up to 16 old Soviet SUV-s safari. Great opportunity to be the driver and get the best experience of rough 4×4 experience. 

Gaala õhtusöögid / Gala dinners– Vopak uusaastapidu

Ootamatud asukohad loovad alati üllatusmomendi ja ületavad reeglina paljude ootusi. Sobilik atmosfäär väärikaks ja lõbusaks sündmuseks on loodud.  (Pildid Vabaduse väljaku parklast, Tallinn).

Unusual venues are always creating additional positive emotions and are normally exceeding guests expectations. Can be customised for almost any type of event.

Pidulikud tähistamised / Annyversaries and Celebrations – Hemtex

Ruumide dekolahendused, asendiplaanid, programm ja kõik muu vajalik pidulike hetkede tähistamiseks. (Pildid Glehni lossist, Tallinn).

Venue deco and and technical solutions, program and other aspects needed for celebrationg important moments.

Üllatusprogrammid ja töötoad / Surprize programs and workshops – H&H

Üllatusprogrammid ja töötoad on suurepärane võimalus erinevat tüüpi sündmustele lisaväärtuse loomiseks. Nii sise kui ka välistingimustes. (Pidil krokii töötuba).

Surprise programs and activities, great opportunity to add value to any type of events. Available for internal as well as external programs.

Networking – Codess

Inimeste suhtlemist ja tutvumist propageerivad ruumilahendused ja sisulised programmid ning tegevused.

Networking room/venue and content solutions, activities.

Igaaastane kliendi tänuüritus / Client incentives – A. Le Coq

Igaaastane kliendivastuvõtt. (Pildid Salme Kultuurikeskusest, Tallinn).

Annual corporate client reception. (Photos Salme Culture Center, Tallinn).

Programmilised erilahendused / Special Entertainment programs – GSK 20

Erinevate artistide improvisatsioonikavade loomine. Sündmuste kavade loominguliste lahenduste ja lavastuslike elementide loomine ja teostamine. (Pildid Butterfly Lounge, Tallinn).

Tailor made artistic projects, cooperation and multidisciplinary programs.

Kaupluste avamised ja kampaaniad/ Opening ceremonies and campaig– HEMTEX Järve

Tehnilised ja kujunduslikud erilahendused kaupluste avamiseks. Sealhulgas vaateakende ja ekspositsioonide loomine ja teostamine.

Technical and content solutions for using the marketing opportunities that new shop openings provide.

Erilahendused erilistes paikades / Special venues and design

Tehnilised ja kujunduslikud erilahendused erilistes paikades loovad väga positiivsed ja üllatavad emotsioonid. (Pildid Vabaduse väljaku maaalusest parklast gaala õhtusöögi seades, Tallinn).

Venue deco and and technical solutions, program and other aspects needed for celebrationg important moments. (Photos Freedom Scuare underground parking lot, Tallinn).